728 x 90

Σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σχεδιάζει ο Δήμος Παγγαίου

Σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σχεδιάζει ο Δήμος Παγγαίου

Θα υποβάλει πρόταση χρηματοδότησης μετά από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Πρόταση χρηματοδότησης για τα σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, προϋπολογισμού
49.600,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. θα υποβάλει ο Δήμος Παγγαίου μετά από
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης σε ολόκληρη τη χώρα και την
επέκταση της χρήσης οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών και με βάση το νόμο
4710/2020 «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις», οι μεσαίοι και μεγάλοι
Δήμοι της χώρας υποχρεούνται να συντάξουν Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
(Σ.Φ.Η.Ο.) έως τις 31 Μαρτίου 2021. Υπό το πρίσμα αυτό, το Πράσινο Ταμείο καλεί τους
Δήμους να υποβάλουν τις προτάσεις τους, σύμφωνα με τον Οδηγό Διαχείρισης
Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020, στον Άξονα
Προτεραιότητας 4 «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων».
Σε συνέχεια της εν λόγω πρόσκλησης ο Δήμος Παγγαίου προτίθεται να υποβάλει πρόταση
για τη χρηματοδότηση της δράσης με τίτλο «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών
Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Παγγαίου», προϋπολογισμού 49.600,00 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. Το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)
αφορά στη χωροθέτηση δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών
Οχημάτων (Η/Ο) κανονικής ή υψηλής ισχύος και αντίστοιχα θέσεων στάθμευσης Η/Ο, εντός
των διοικητικών ορίων του Δήμου.
Τα Σ.Φ.Η.Ο. θα αποτελούν ουσιαστικά τον Οδικό Χάρτη χωροθέτησης των δημοσίως
προσβάσιμων θέσεων στάθμευσης και φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, που αποτελεί και
το προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη των σχετικών υποδομών στην Ελλάδα.
Ως Φορέας Εκπόνησης του Σ.Φ.Η.Ο. ορίζεται ο Δήμος και είναι αρμόδιος για:
i. Τη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας, σύμφωνα με το αρ.6 του ΦΕΚ4380/2020.
ii. Την κατάρτιση και υλοποίηση του Σ.Φ.Η.Ο.
iii. Τη δημιουργία και διάχυση του επικοινωνιακού υλικού, έντυπου και ψηφιακού, για την
πληροφόρηση των κατοίκων και των επισκεπτών σε σχέση με τα σημεία επαναφόρτισης
H/O και τους χώρους στάθμευσης Η/Ο.
iv. Τη συστηματική παρακολούθηση της εξέλιξης και εφαρμογής του Σ.Φ.Η.Ο., τον
προσδιορισμό και ποσοτικοποίηση των νέων αναγκών που προκύπτουν και την κατάθεση
προτάσεων για συμπλήρωση/επικαιροποίηση του Σ.Φ.Η.Ο. μέσω σύνταξης Έκθεσης
Αξιολόγησης ανά τρία (3) έτη.
v. Τη γραμματειακή υποστήριξη της Ομάδας Εργασίας, καθώς και την παροχή του
απαιτούμενου υλικοτεχνικού εξοπλισμού σε αυτή.

vi. Την ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για την κατάρτιση
του Σ.Φ.Η.Ο.
vii. Την υποστήριξη κάθε τυχόν άλλης διοικητικής ή υπηρεσιακής ανάγκης που μπορεί να
προκύψει για την επιτυχή κατάρτιση, υλοποίηση και παρακολούθηση του Σ.Φ.Η.Ο. πέραν
των ανωτέρω.

Νέα σε εικόνες


Πρόσφατα άρθρα

Τοπική επικαιρότητα