728 x 90

Παραγωγή Ενέργειας από Βιομάζα |Το μόνο “Ανανεώσιμο” είναι οι Επιδοτήσεις

Παραγωγή Ενέργειας από Βιομάζα |Το μόνο “Ανανεώσιμο” είναι οι Επιδοτήσεις

«Υπάρχει κανείς που πιστεύει ακόμα ότι η εκμετάλλευση βιομάζας είναι μια καλή ιδέα;.»

Θετική απάντηση θα δώσουν σίγουρα μόνο όσοι βλέπουν την παραγωγή ενέργειας από βιομάζα ως μια ανανεώσιμη για τα επόμενα 20 χρόνια σαν μια πηγή επιδοτήσεων.

Πριν μερικά χρόνια τα φωτοβολταϊκά προωθούνταν ως μια ιδανική–και όντως ανανεώσιμη – μέθοδος για τη μείωση του κόστους ενέργειας.Οι αρχικά γενναιόδωρες επιδοτήσεις των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων μειώθηκαν σταδιακά και σήμερα μόνο μεγάλες τέτοιες μονάδες είναι συμφέρουσες.Η παραγωγή ενέργειας από διάφορα είδη βιομάζας παρουσιάζεται σαν πανάκεια η οποία πληρεί όλες τις επιθυμητές προδιαγραφές: ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος(των αερίων του θερμοκηπίου και των αποβλήτων),συνεταιριστικές επιχειρήσεις, μείωση του κόστους παραγωγής ηλεκτρικού και χαμηλότερες τιμές ενέργειας.

Όμως ο διάβολος βρίσκεται στις λεπτομέρειες, οι οποίες ακυρώνουν τα περισσότερα από τα αναμενόμενα οφέλη.Το μόνο«ανανεώσιμο» που προκύπτει από τη χρήση βιομάζας είναι οι επιδοτήσεις, τις οποίες επωμίζονται οι φορολογούμενοι.

Μια παρόμοια κατάσταση έχει αρχίζει να διαμορφώνεται πρόσφατα με τις μονάδες παραγωγής ενέργειας από βιομάζα, με τη σημαντική διαφορά ότι πολλές επιστημονικές μελέτες υποδεικνύουν ότι η βιομάζα δεν αποτελεί ανανεώσιμη πηγή ενέργειας και σε πολλές περιπτώσεις οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της αξιοποίησής της είναι χειρότερες από αυτές που προκαλούνται από τη χρήση συμβατικών καυσίμων.

Εν κατακλείδι, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα στην Ευρώπη στην ουσία στηρίζεται στην υπόθεση της ΕΕ ότι η βιομάζα αποτελεί ανανεώσιμη πηγή, παρότι επιστημονικές έρευνες υποδεικνύουν ότι η παραγωγή αερίων του θερμοκηπίου από τους σταθμούς παραγωγής δεν ισοβαθμίζεται από την απορρόφησή τους στις καλλιέργειες των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα.Οι επιβλαβείς ρύποι τέτοιων μονάδων δεν περιορίζονται αποτελεσματικά, καθότι η τεχνολογία για τον περιορισμό τους είναι δαπανηρή και μη συμφέρουσα για τους επενδυτές. Οι φορολογούμενοι επωμίζονται τις σχετικές επιδοτήσεις, οι οποίες ωφελούν μόνο τους επενδυτές.Ενώ στην Ελλάδα το νομικό πλαίσιο, με παρατυπίες ή παραβλέψεις, επιτρέπει την εγκατάσταση τέτοιων μονάδων ακόμα και σε εθνικά πάρκα.

Βιομάζα,Βιοκαύσιμα και Βιορευστά

Βιομάζα είναι το βιοδιασπώμενο μέρος γεωργικών προϊόντων,αποβλήτων και υπολειμμάτων,της δασοκομίας και των δασών, όπως και των βιομηχανικών και αστικών αποβλήτων.Τα υγρά ή αέρια καύσιμα που παράγονται από βιομάζα και χρησιμοποιούνται για κάθε είδους μεταφορικό μέσο αποτελούν τα βιοκαύσιμα, ενώ αυτά που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικής ή θερμικής ενέργειας αποτελούν τα βιορευστά.

Η καύση βιομάζας παράγει όχι μόνο ενέργεια, αλλά και ρύπους βλαβερούς για την υγεία. Ενώ υπάρχουν σημαντικές επιστημονικές καινοτομίες για τον περιορισμό των επικίνδυνων ρύπων, όπως καταλύτες και καταλυτικά συστήματα για την κατακράτηση οξειδίων του αζώτου, οι προτεινόμενες λύσεις δεν είναι οικονομικά συμφέρουσες σε πολλές περιπτώσεις, ιδίως για μικρές μονάδες, και πολύ συχνά δεν εφαρμόζονται.

Η ΕΕ και οι υποστηρικτές της χρήσης της βιομάζας ισχυρίζονται ότι έχει μηδενικό αποτύπωμα CO2.

Σε ορισμένες περιπτώσεις οι εταιρείες παραγωγής ενέργειας αποκτούν αρχικά άδειες για την καύση ενός είδους βιομάζας και μετέπειτα αναζητούν τροποποιήσεις των αδειών ώστε να επιτρέπεται η χρήση διαφορετικής πρώτης ύλης.

Το οικονομικό όφελος των επενδυτών συνιστά επιβάρυνση των φορολογουμένων

Οι επιδοτήσεις για την παραγωγή ενέργειας από βιομάζα είναι εξαιρετικά γενναιόδωρες.Οι επιδοτήσεις γίνονται από το κράτος, και εν μέρει στηρίζονται από κονδύλια της ΕΕ μέσω του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ).Βέβαια, τόσο οι κρατικές, όσο και οι Ευρωπαϊκές, επιδοτήσεις επιβαρύνουν άμεσα τους φορολογουμένους.

Στην Ελλάδα οι εταιρείες παροχής ρεύματος αγοράζουν το ρεύμα που παρέχουν από 37-42 ευρώ τη μεγαβατώρα, ενώ οι παραγωγοί ρεύματος από βιομάζα επιδοτούνται για 20 χρόνια από το κράτος για κάθε μεγαβατώρα που παράγουν με 106-225 ευρώ, ειδικά όταν η μονάδα είναι μικρού μεγέθους.Συνεπώς δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχουν εμφανιστεί διάφορες εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ενέργειας από βιομάζα.

Πραγματικά πιστεύετε πως θα μπορούσαν να υπάρχουν τέτοιου είδους επενδύσεις χωρίς τις σχετικές επιδοτήσεις;

Μα Φυσικά και όχι……

Πρέπει να τονίσουμε ότι η κατηγορία αυτή των κλαδιών των δασικών δένδρων και η βιομάζα που προκύπτει από τους καθαρισμούς, τη διάνοιξη αντιπυρικών λωρίδων και τη διαχείριση των δασών στις πυρόπληκτες περιοχές, είναι σημαντική πρώτη ύλη για pellets, η οποία για την ώρα είτε σαπίζει, είτε προκαλεί πυρκαγιές και καίγεται καταστρέφοντας τα δάση και ρυπαίνοντας το περιβάλλον.Κατά τους καθαρισμούς των δασών αυτών απομακρύνεται όλη η βλάστηση του υπόροφου.Η ποσότητα των υπολειμμάτων υλοτομίας είναι περίπου το 30% της συνολικής βιομάζας των δένδρων που υλοτομούνται.Από τα παραπάνω προκύπτει ότι με τα σημερινά δεδομένα δεν υπάρχει διαθέσιμη πρώτη ύλη για pellets από την παραγωγή των ελληνικών δασών και δεν πρέπει να την υπολογίζουμε ως άμεσα διαθέσιμη.

Παραθέτουμε στο άρθρο τις  δηλώσεις  του Δήμαρχου Θάσου σε τοπική εφημερίδα της Καβάλας για την Εκμετάλλευση της βιομάζας στο νησί

Η μελέτη που εκπονούμε θα δείξει εάν η επιλέξιμη δράση είναι η τηλεθέρμανση ή η παραγωγή pellets αναφέρει χαρακτηριστικά Δήμαρχος Θάσου σχετικά με το βραβείο στην κατηγορία προστατευόμενες περιοχές, λόγω της θεματικής που ανέπτυξε και της μελέτης για την εκμετάλλευση της δασικής βιομάζας.Σήμερα ο μόνος τρόπος για να περιποιηθεί κανείς το δάσος, σύμφωνα και με τις σύγχρονες αντιλήψεις, είναι να το εκμεταλλευτεί ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας».Το δάσος που είναι δημοτικό εδώ και πολλά χρόνια, από τότε που ο κόσμος έχει στραφεί στον τουρισμό και στον πρωτογενή τομέα, έχει εγκαταλειφθεί.

Σύμφωνα πάντα με τον δήμαρχο Θάσου, με την εκμετάλλευση του 1% του αποθεματικού της βιομάζας κάθε έτος, σε βάθος 30 χρόνων μπορούν να παραχθούν με διάφορους τρόπους και με μικρές μονάδες 1 μεγαβάτ ετησίως.

»Είναι ένα τεράστιο νούμερο, το οποίο σε χρήματα πλησιάζει τα 1,5 εκατομμύρια ευρώ. Όλο αυτό θα φέρει θέσεις εργασίας, θα προστατεύει το περιβάλλον και θα το θωρακίζει από τον κίνδυνο των πυρκαγιών. Παράλληλα, μειώνει το ανθρακικό αποτύπωμα του δήμου μας που είναι σημαντικό κι αυτό θα λαμβάνεται υπόψη για μελλοντικές χρηματοδοτήσεις. Επίσης, θα πετύχουμε εξοικονόμηση ενέργειας, αφού θα μπορούμε να θερμάνουμε κάποια δημοτικά κτήρια ή να πουλήσουμε το ρεύμα», τόνισε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος Θάσου.

»Έχουμε το αντικείμενο, έχουμε την πρώτη ύλη και νομίζω ότι το πότε θα γίνει πράξη είναι συνάρτηση με το πόσο γρήγορα θα κινηθούν οι διαδικασίες από το κράτος…»

Ερωτηθείς τέλος για το πότε όλα αυτά μπορούν να εφαρμοστούν, ο Κώστας Χατζηεμμανουήλ απάντησε:«Από τη στιγμή που είναι έτοιμη η μελέτη κι έχουμε όλα αυτά τα στοιχεία και πριμοδοτείται η δημιουργία των ενεργειακών κοινοτήτων όπου μετέχουν οι δήμοι, συνεταιρισμοί και φορείς, είναι ένα στοίχημα που οφείλουμε να το κερδίσουμε».


Νέα σε εικόνες


Πρόσφατα άρθρα

Τοπική επικαιρότητα