728 x 90

Οι 5 άξονες της πολιτικής του νέου ΥΕΘΑ Ν.Παναγιωτόπουλου όπως τους περιέγραψε στη Βουλή

Οι 5 άξονες της πολιτικής του νέου ΥΕΘΑ Ν.Παναγιωτόπουλου όπως τους περιέγραψε στη Βουλή

“Δεν μπορούμε, αλλά ούτε πρόκειται να ανεχθούμε παραβατικές συμπεριφορές οι οποίες αμφισβητούν ευθέως την εδαφική ακεραιότητα, τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, αλλά και τις αρμοδιότητες που απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις και αποφάσεις διεθνών οργανισμών”, είπε ο ΥΕΘΑ Νίκος Παναγιωτόπουλος στην ομιλία του στη Βουλή για τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης.

Αναφερόμενος στην τουρκική επιθετικότητα είπε:

“Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας παρακολουθεί στενά τις ενέργειες και τη συμπεριφορά της Τουρκίας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, μια συμπεριφορά που μας προβληματίζει σοβαρά, όπως άλλωστε προβληματίζει και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και άλλες χώρες, οι οποίες παρακολουθούν τις παράνομες και καταχρηστικές ενέργειες της Τουρκίας, εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας, δηλαδή ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εμείς, η Ελλάδα, στεκόμαστε με απόλυτη προσήλωση στο πλευρό της Κύπρου.

Επιδιώκουμε την ειρήνη και σχέσεις καλής γειτονίας, με γνώμονα το σεβασμό των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και του Διεθνούς Δικαίου.

Δεν προκαλούμε, αλλά δεν μας αρέσει και να προκαλούμαστε. Δεν εφησυχάζουμε, αλλά επαγρυπνούμε. Η ψυχραιμία μας και ο προσανατολισμός στην ειρηνική επίλυση των διαφορών μεταξύ κρατών, δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως αδυναμία.

Πιστεύουμε πως η δημιουργία και η κλιμάκωση των εντάσεων δεν είναι προς το συμφέρον καμίας από τις δύο χώρες, ούτε βέβαια συμβάλλει στην προώθηση της ασφάλειας και συνεργασίας σε μια ήδη αρκετά ταραγμένη ευρύτερη περιοχή.

Θα επιθυμούσαμε, προφανώς, οι σχέσεις μας με την Τουρκία να εισέλθουν σε μια νέα, σε μία άλλη φάση, με τρόπο που να εξασφαλίζεται η σταθερότητα στην περιοχή μας.

Τούτο όμως δεν εξαρτάται μόνο από εμάς.
Ως Υπουργείο Άμυνας, θα επιδιώξουμε τη διατήρηση ενός διαύλου επικοινωνίας με την Τουρκία, κυρίως με την υλοποίηση δραστηριοτήτων στο πλαίσιο εφαρμογής των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης.

Ελπίζουμε πραγματικά το ίδιο να επιδιώκει και η Τουρκία. Αναμένουμε έμπρακτες αποδείξεις για τις προθέσεις της, πλην όμως φοβούμαι ότι μέχρι στιγμής δεν τις έχουμε”.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στους 5 άξονες της πολιτικής στο ΥΠΕΘΑ:

“ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΩΤΟΣ
Εξασφάλιση επάρκειας του αμυντικού εξοπλισμού. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην τεχνολογική υπεροχή του και στην αξιοποίηση των σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων και συστημάτων διοίκησης.

Στόχος μας είναι η υλοποίηση στοχευμένων εξοπλιστικών προγραμμάτων που ήδη έχουν προσδιοριστεί από την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και εξελίσσονται στη βάση βραχυπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων προτεραιοτήτων.

Ο συνολικός αυτός σχεδιασμός θα εξασφαλίσει πρώτα τη διατήρηση και σταδιακά την επαύξηση της αποτρεπτικής ισχύος, του αξιόμαχου και της ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας. Διαρθρώνεται δε σε δύο επίπεδα:

Επίπεδο πρώτο: Έχει να κάνει με την αναβάθμιση και υποστήριξη των βασικών οπλικών συστημάτων σε Στρατό, Ναυτικό και Αεροπορία, σύμφωνα με τις ανάγκες, το σχεδιασμό και τις προτεραιότητες που ορίσαμε από κοινού με τη Στρατιωτική Ηγεσία.

Το δεύτερο επίπεδο αφορά στην πρόσκτηση οπλικών συστημάτων που θα αναβαθμίσουν την επιχειρησιακή δυνατότητα και τη λειτουργική ετοιμότητα και στα Τρία Όπλα των Ενόπλων Δυνάμεων. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα επίπεδο πιο συγκεκριμένων, αλλά και πιο άμεσων παρεμβάσεων.

ΑΞΟΝΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ
Αναδιοργάνωση της δομής των Ενόπλων Δυνάμεων. Αποβλέπει στην αύξηση διαθεσιμότητας του έμψυχου δυναμικού, μέσω της ενίσχυσης του αναγκαίου στρατιωτικού προσωπικού, καθώς και της θεσμοθέτησης ενός αντικειμενικού σταθερού πλαισίου σταδιοδρομικής εξέλιξης και συστήματος αξιολόγησης, ώστε να εξασφαλίζεται η αξιοκρατική ιεραρχική εξέλιξη των στελεχών.

ΑΞΟΝΑΣ ΤΡΙΤΟΣ
Εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου. Κύρια παρέμβαση θα είναι η αναθεώρηση του νόμου περί προμηθειών στις Ένοπλες Δυνάμεις, όλου του νομοθετικού πλαισίου, ώστε να εξασφαλίζεται από τη μία η απαραίτητη διαφάνεια, χωρίς εντυπώσεις ψευδοδιαφάνειας, όσο και η αναγκαία ευελιξία, από την άλλη στο σύστημα προμηθειών, σε όλο το φάσμα των Ενόπλων Δυνάμεων.

ΑΞΟΝΑΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ
Ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, ως ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια εφοδιασμού και για τη διατήρηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η ενίσχυση αυτή θα γίνει μέσω της ενθάρρυνσης των συμπράξεων της αμυντικής μας βιομηχανίας με τον ιδιωτικό τομέα και της υποστήριξης της αμυντικής έρευνας και τεχνολογίας σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια και τα ερευνητικά ιδρύματα της χώρας. Είναι άξονας θα έλεγα κομβικής στρατηγικής σημασίας και προοπτικής για τη χώρα.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΕΜΠΤΟΣ
Αναβάθμιση της στρατιωτικής εκπαίδευσης. Αναφέρομαι τόσο σε δράσεις για την αξιοποίηση της στρατιωτικής θητείας προς απόκτηση καθοριστικών προσόντων ακόμα και για την αγορά εργασίας στην είσοδο σε αυτή από τους στρατεύσιμους και ανάπτυξη κρίσιμων δεξιοτήτων προς το σκοπό αυτό, αλλά και την ενίσχυση της συνεργασίας των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Σχολών με τα ΑΕΙ της χώρας και στην αξιοποίηση της σωρευτικής επιστημονικής γνώσης και εμπειρίας των δεξαμενών σκέψης, καθώς και με αντίστοιχες σχολές του εξωτερικού, στο πλαίσιο διεθνών συνεργασιών.

Νέα σε εικόνες


Πρόσφατα άρθρα

Τοπική επικαιρότητα