728 x 90

Φορολογική δήλωση: Τα μυστικά του Ε1 για όλες τις κατηγορίες

Φορολογική δήλωση: Τα μυστικά του Ε1 για όλες τις κατηγορίες

Πώς και πότε θα δηλωθούν τα έσοδα φυσικών και νοµικών προσώπων για το 2018 µε βάση τις διαφορετικές πηγές και ποιες αλλαγές έχουν συντελεστεί στον τρόπο φορολόγησής τους.

Οι φορολογούμενοι (περίπου 8,5 εκατοµµύρια φυσικά πρόσωπα και 350.000 νοµικά πρόσωπα και νοµικές οντότητες) θα κληθούν φέτος για τα εισοδήµατα του 2018 να υποβάλουν ηλεκτρονικά φορολογικές δηλώσεις, που ανέρχονται σε 6 εκατ. Οπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος η ΑΑΔΕ, µε αποφάσεις που θα δούµε πιο κάτω, όρισε τα νέα έντυπα Ε1 σύµφωνα µε τα οποία θα υποβληθούν οι δηλώσεις. Κατά τη συνοπτική παρουσίαση των τεσσάρων πηγών εισοδήµατος που παραθέτουµε πιο κάτω έχουµε ενσωµατώσει όλες τις αλλαγές οι οποίες έχουν να κάνουν µε τον τρόπο φορολόγησης των εισοδηµάτων και ισχύουν για το φορολογικό έτος 2018:

  • Από µισθούς και συντάξεις

  • Από επιχειρηµατική δραστηριότητα

  • Από αγροτική δραστηριότητα

  • Από ενοίκια

  • Στον τρόπο φορολόγησης και επιβολής της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα εισοδήµατα άνω των 12.000 ευρώ των φυσικών προσώπων

  • Στον τρόπο φορολόγησης των νοµικών προσώπων

  • Στα µερίσµατα

  • Στην προκαταβολή φόρου.

Μέσω λογιστών – Φοροτεχνικών

Το µεγαλύτερο µέρος των δηλώσεων θα υποβληθεί και φέτος (το 2019) από πιστοποιηµένους επαγγελµατίες λογιστές – φοροτεχνικούς, µε εντολή και για λογαριασµό των νοικοκυριών, των µισθωτών και συνταξιούχων, των επιχειρήσεων, των ελεύθερων επαγγελµατιών και των εταιρειών. Και αυτό γιατί χάριν της αξιοπιστίας, της εξειδίκευσης και της επιστηµονικής αναβάθµισης, το επάγγελµα του κλάδου των λογιστών/φοροτεχνικών χαίρει του σεβασµού και της υπόληψης που του ταιριάζει, καθώς ανήκει στην πρώτη γραµµή της κατηγορίας των επαγγελµάτων που υπηρετούν το δηµόσιο συµφέρον και συγχρόνως το συµφέρον του φορολογούµενου [βλ. σχ. την εγκύκλιο Ε.2026/8.2.2019 και την αντίστοιχη πολ. 1072/16.4.2018, όπου στις περιπτώσεις που στο έντυπο Ε3 συµπληρώνεται υποχρεωτικά από λογιστή – φοροτεχνικό (σηµ. για όλα τα νοµικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες ανεξαρτήτως ορίων ακαθαρίστων εσόδων και ατοµικές επιχειρήσεις µε διπλογραφικά βιβλία), το έντυπο αυτό υποβάλλεται αποκλειστικά µε τους κωδικούς του λογιστή – φοροτεχνικού και όχι µε τους κωδικούς του επιχειρηµατία (φυσικού ή νοµικού προσώπου)].

Το «καλεντάρι» των δηλώσεων (ΦΠ και ΝΠ) για τα εισοδήµατα του 2018 που θα δηλωθούν το 2019 και οι δόσεις καταβολής του φόρου

Φυσικά πρόσωπα

Μισθωτοί, συνταξιούχοι, ατοµικές επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελµατίες θα υποβάλουν ηλεκτρονικά µέσω του ∆ιαδικτύου τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος µέχρι την 30ή Ιουνίου 2019 [καταληκτική ηµεροµηνία µε βάση τη διάταξη του ΚΦΕ-Ν. 4172/2013, άρθρο 67, παρ. 3, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 16 του ν. 4467/2017 (ΦΕΚ Α’ 56/13-04-2017) και ισχύει για τα φορολογικά έτη από την 1η Ιανουαρίου 2016 και µετά]. Με τη νέα (ως άνω) ρύθµιση καθιερώνεται ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων φορολογικών ετών 2016 και µετά η 30ή Ιουνίου του αµέσως επόµενου κάθε φορά φορολογικού έτους. Εποµένως, για φέτος η προθεσµία λήγει στις 30 Ιουνίου 2019.

Σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση, «η ρύθµιση αυτή κρίνεται απαραίτητη, καθόσον δίδεται ο απαραίτητος χρόνος στους υπόχρεους ώστε να υποβάλουν τις δηλώσεις τους, χωρίς µε αυτόν τον τρόπο να επηρεάζεται η καταβολή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήµατος φυσικών προσώπων». Φυσικά πρόσωπα που συµµετέχουν σε νοµικά πρόσωπα και νοµικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία: Εξαιρετικά, τα φυσικά πρόσωπα που συµµετέχουν σε νοµικά πρόσωπα και νοµικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία µπορούν να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήµατος µέχρι το πρώτο δεκαπενθήµερο του επόµενου µήνα από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων (φέτος µέχρι 15 Ιουλίου 2019).

Στην περίπτωση αυτή, η καταβολή του φόρου πραγµατοποιείται σε δύο ισόποσες διµηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του Σεπτεµβρίου 2019 και η δεύτερη µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του Νοεµβρίου 2019.

Νομικά πρόσωπα

Τα νοµικά πρόσωπα και νοµικές οντότητες – κερδοσκοπικά και µη κερδοσκοπικά για φορολογικό έτος που ταυτίζεται µε το ηµερολογιακό έτος υποβάλλουν τη δήλωση ηλεκτρονικά µέσω του ∆ιαδικτύου, «µέχρι και την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του έκτου µήνα από το τέλος του φορολογικού έτους». Εποµένως, για φέτος η προθεσµία λήγει στις 28 Ιουνίου 2019. (σχ. βλ. ΚΦΕ-Ν. 4172/2013, άρθρο 68, παρ. 2, όπως τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 2 του άρθρου 142 του ν. 4537/2018 και έχει εφαρµογή για τα εισοδήµατα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2017.

Πώς θα καταβληθεί ο φόρος

Η καταβολή του φόρου γίνεται σε τρεις ισόποσες διµηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του µηνός Ιουλίου και η καθεµία από τις επόµενες µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα των µηνών Σεπτεµβρίου και Νοεµβρίου, από την προθεσµία υποβολής της δήλωσης Περιπτώσεις υποβολής της δήλωσης – αφετηρία υπολογισµού των τόκων:

α) Οταν η δήλωση υποβάλλεται εµπρόθεσµα, είτε στη ∆ΟΥ είτε ηλεκτρονικά, αλλά καλείται ο φορολογούµενος για έλεγχο δικαιολογητικών και η δήλωση εκκαθαρίζεται από τη ∆ΟΥ µετά την καταληκτική ηµεροµηνία της πρώτης δόσης, ο φόρος καταβάλλεται σε τρεις ισόποσες δόσεις ανά δίµηνο, σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 67 του ΚΦΕ.

β) Οταν η δήλωση υποβάλλεται εκπρόθεσµα, ως αφετηρία υπολογισµού των τόκων θεωρείται η λήξη της προθεσµίας που θα έπρεπε να είχε αρχικά καταβληθεί, λαµβάνοντας υπόψη το χρονικό διάστηµα που µεσολάβησε από την υποβολή της δήλωσης µέχρι την εκκαθάριση αυτής από τη ∆ΟΥ.

γ) Οταν η δήλωση υποβάλλεται εκπρόθεσµα και οδηγείται για έλεγχο στη ∆ΟΥ δεν λαµβάνεται υπόψη, για τον υπολογισµό των τόκων το χρονικό διάστηµα που µεσολάβησε από την υποβολή της δήλωσης µέχρι την εκκαθάριση αυτής από τη ∆ΟΥ (βλ. απόφαση Α. 1041/11.2.2019).

δ) ∆ηλώσεις που υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του φορολογικού έτους: Ειδικά η καταβολή του φόρου που προσδιορίζεται από δηλώσεις µε καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής την 31η ∆εκεµβρίου εκάστου φορολογικού έτους (προσδιορίζεται από δηλώσεις που υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του φορολογικού έτους) γίνεται µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του πρώτου µήνα του επόµενου έτους, ενώ για τις δηλώσεις αυτής της περίπτωσης που υποβάλλονται στη ∆ΟΥ εµπρόθεσµα και η πράξη διοικητικού προσδιορισµού φόρου εκδίδεται το επόµενο έτος, η καταβολή γίνεται µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του επόµενου µήνα από την έκδοση της πράξης διοικητικού προσδιορισµού φόρου (σχετικά µε τα παραπάνω, βλ. ειδικότερα την παρ. 10 και επόµ. όπου παραθέτουµε τα βασικά σηµεία για τη σωστή συµπλήρωση της φορολογικής δήλωσης).

Με τις νέες διατάξεις του νόµου (παρ. 3 του άρθρου 68 του ν.4172/2013, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν. 4467/2017 – ΦΕΚ Α’ 56/13-04-2017), ορίζεται ότι η καταβολή του φόρου γίνεται σε έξι, κατ’ ανώτατο όριο, ισόποσες µηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του επόµενου µήνα από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής της δήλωσης και οι υπόλοιπες πέντε µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα των πέντε επόµενων µηνών.

Εποµένως, µε τις νέες διατάξεις παρέχεται η δυνατότητα στα υπόψη πρόσωπα να καταβάλουν την πρώτη δόση µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του επόµενου µήνα από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής της δήλωσης, και όχι ταυτόχρονα µε την υποβολή της δήλωσης, όπως ίσχυε. Οταν τα νοµικά πρόσωπα έχουν λυθεί ή έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση: Για τα νοµικά πρόσωπα και τις νοµικές οντότητες που έχουν λυθεί ή έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση η καταβολή του φόρου γίνεται εφάπαξ και όχι αργότερα από την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την υποβολή της δήλωσης.

Υπενθυµίζουµε ότι ειδικά για τα νοµικά πρόσωπα και τις νοµικές οντότητες που έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση, η δήλωση υποβάλλεται µέσα σε έναν µήνα από τη λήξη της εκκαθάρισης για τα εισοδήµατα που αποκτήθηκαν κατά την περίοδο αυτή και σε περίπτωση παράτασης της εκκαθάρισης πέραν του έτους (ήτοι, πέραν των δώδεκα µηνών), υποβάλλεται προσωρινή δήλωση για τα εισοδήµατα κάθε έτους µέσα σε έναν µήνα από τη λήξη του, επιφυλασσοµένης της υποβολής οριστικής δήλωσης συγχρόνως µε τη λήξη της εκκαθάρισης.

Πηγή ethnos.gr

Νέα σε εικόνες


Πρόσφατα άρθρα

Τοπική επικαιρότητα