728 x 90

Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας προϋπολογισμού 3,1 εκ. ευρώ

Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας προϋπολογισμού 3,1 εκ. ευρώ

Τα έργα αφορούν την αντιπλημμυρική προστασία της Νέας Περάμου και της
Ελευθερούπολης μέσα από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»

Τη χρηματοδότηση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας της Νέας Περάμου και της
Ελευθερούπολης εξασφάλισε ο Δήμος Παγγαίου, μέσα από το πρόγραμμα «Αντώνης
Τρίτσης», προϋπολογισμού 3.100.000 ευρώ.
Πρόσφατα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παγγαίου ενέκρινε τους όρους διακήρυξης
του έργου "Kατασκευή δικτύων αποχέτευσης όμβριων υδάτων στο Δήμο Παγγαίου" και
αποφάσισε την συγκρότηση επιτροπής για την διενέργεια του διαγωνισμού του έργου.
Σύμφωνα με τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παγγαίου, πρόκειται να
κατασκευαστούν δίκτυα αποχέτευσης οµβρίων στην περιοχή της Κορέλκο στην Ν. Πέραµο,
στην επέκταση του σχεδίου της Ν. Περάµου (της περιοχής πέριξ της οδού Μπακογιάννη)
και στην επέκταση της Ελευθερούπολης.
Στην περιοχή της Κορέλκο της Ν. Περάµου τα όµβρια ύδατα θα οδηγηθούν στον θαλάσσιο
αποδέκτη αφ’ ενός από τους δύο υφιστάµενους κιβωτοειδής οχετούς που διέρχονται
εγκάρσια την επαρχιακή οδό Ν. Ηρακλείτσας- Ν. Περάµου ( Λεωφ. Νίκης) και αφετέρου
από τον Ανατολικό Χείµαρρο της Ν. Περάµου (χείµαρρος Νικήτα). Στην περιοχή της
επέκτασης της Ν. Περάµου (περιοχή Μπακογιάννη), τα όµβρια ύδατα θα οδηγηθούν στο
κεντρικό αποστραγγιστικό κανάλι που διατρέχει την περιοχή και καταλήγουν στην θάλασσα
µε την βοήθεια και του αντιπληµµυρικού αντλιοστασίου.
Στην επέκταση του σχεδίου της Ελευθερούπολης (περιοχή Εξωχώραφα) θα γίνει η πύκνωση
του δικτύου οµβρίων στην περιοχή ανάντι του υφιστάµενου κεντρικού αγωγού επί της
οδού Λεωφ.Σερρών. Η απόληξη απορροής οµβρίων θα εξακολουθεί να γίνεται στα δύο
υφιστάµενα τεχνικά που απορρέουν και τώρα τα όµβρια είτε επιφανειακώς είτε µε
αγωγούς.
Η διατοµή των αγωγών που έχουν επιλεγεί είναι α) ονοµαστικής εξωτερικής διαµέτρου
Φ630 β) ονοµαστικής εξωτερικής διαµέτρου Φ5000 και γ) ονοµαστικής εξωτερικής
διαµέτρου Φ400, αγωγός πολυαιθυλενίου διπλού δοµηµένου τοιχώµατος SN 4 KN/M2. Στις
θέσεις αλλαγής κατεύθυνσης του δικτύου και ανά 50-60µ. θα κατασκευαστούν κυκλικά
προκατασκευασµένα φρεάτια επίσκεψης εσωτ. διαµέτρου 0,6 µ. για τον έλεγχο του
δικτύου. Επίσης θα κατασκευαστούν και φρεάτια υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν στις οδούς
όπου η διαµήκης κλίση τους δεν κρίνεται ικανοποιητική για την επιφανειακή απορροή των
υδάτων. Η έδραση και ο εγκιβωτισµός των αγωγών θα γίνει µε άµµο σύµφωνα µε την
τυπική διατοµή του σκάµµατος. Η επίχωση του σκάµµατος θα γίνει µε κατάλληλα προϊόντα
εκσκαφής ή αµµοχάλικα σε περιπτώσεις ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφής. Το έργο θα
εκτελεστεί σύµφωνα µε τον Ν.4412/2016.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου µαζί µε το Φ.Π.Α ανέρχεται στο ποσό του
3.100.000 ευρώ και χρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα «Αντώνης Τρίτσης» του
Υπουργείου Εσωτερικών.

Νέα σε εικόνες


Πρόσφατα άρθρα

Τοπική επικαιρότητα