728 x 90

Εγκατάσταση ανάκτησης υλικών και παραγωγής κόμποστ από μη επικίνδυνα αστικά απόβλητα Δήμου Θάσου

Εγκατάσταση ανάκτησης υλικών και παραγωγής κόμποστ από μη επικίνδυνα αστικά απόβλητα Δήμου Θάσου

Σύμφωνα το νέο ΠΕΣΔΑ, που ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο, προβλέπεται κατασκευή και λειτουργία ΜΕΑ (Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων) στην οποία θα γίνεται η  επεξεργασία του  περιεχομένου τόσο των πράσινων όσο και των μπλε κάδων. Η χωροθέτηση της μονάδας προβλέπεται σε οικόπεδο έκτασης 20 στρεμμάτων στην περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Μαριών, με δυναμικότητα επεξεργασίας 5.485 tn/έτος σύμμεικτων αποβλήτων.

Για την περίοδο ολοκληρωμένης διαχείρισης ο περιφερειακός σχεδιασμός προβλέπει ότι στο Νησί θα εφαρμόζεται ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων. Με κατασκευή και λειτουργία μικρής ΜΕΑ, συνολικής δυναμικότητας 7.236 tn/έτος, μικρό ΚΔΑΥ δυναμικότητας 3.501 tn/έτος, μικρός ΧΥΤ δυναμικότητας 3.947 tn/έτος και 4 πράσινα σημεία όπου θα συλλέγονται τα πράσινα απόβλητα, που εκτιμώνται σε 436,4 tn/έτος καθώς και ογκώδη απόβλητα 1.983 tn/έτος.

Στο Δήμο μέχρι σήμερα κανένας από τους παραπάνω στόχους δεν πραγματοποιήθηκε. Ακόμη και η μικρή ΜΕΑ συνολικής δυναμικότητας 7.236 tn/έτος, αντικαταστάθηκε από άλλη μικρότερης δυναμικότητας 5.485 tn/έτος. Μ’ άλλα λόγια τα χρονοδιαγράμματα  διαχείρισης απορριμμάτων της Περιφέρειας ήταν και είναι πλήρως αναξιόπιστα (Μεταβατική Περίοδος Διαχείρισης 2016-2017 και Περίοδος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης 2018-2020).

Σύμφωνα με το ΠΕΣΔΑ και τη χωροθέτηση της ΜΕΑ, έχουμε να παρατηρήσουμε:

Α. Η δημιουργία της μονάδας δεν πρόκειται να λύσει το πρόβλημα των απορριμμάτων καθότι η ετήσια ποσότητα τους υπολογίζεται σε 9.379,40 tn ενώ η δυναμικότητα της μονάδας 5.485 tn. Επομένως ο δημότης θα υποχρεωθεί να πληρώνει ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας για τη λειτουργία της ΜΕΑ, για τον ΣΜΑ-Πρίνου, για τη μεταφορά στην Καβάλα της επί πλέον ποσότητας, καθώς και για τη χρήση του  ΧΥΤΑ-Καβάλας. Συνεπώς εκείνο που θα νοιώσει ο δημότης στην τσέπη του θα είναι αύξηση και όχι μείωση της ανταποδοτικής δαπάνης καθαριότητας.

Β. Παίρνοντας υπόψη την δυναμικότητα της μονάδας και με την προϋπόθεση ότι θα λειτουργεί κανονικά σε καθημερινή βάση 365 ημέρες/έτος, η ημερήσια ποσότητα αποβλήτων που θα πρέπει να επεξεργάζεται ανέρχεται στους 15 tn. Στην πραγματικότητα τους χειμερινούς μήνες, με τον ντόπιο πληθυσμό, η ποσότητα αυτή θα είναι πολύ μικρότερη ενώ στη διάρκεια της τουριστικής περιόδου πολύ-πολύ μεγαλύτερη. Έτσι η κατάσταση θα γίνεται ασφυκτική. Συνεπώς είναι βέβαιο πως θα προκύψουν σοβαρά και οξυμένα περιβαλλοντικά προβλήματα στην περιοχή.

Γ. Το οδικό δίκτυο είναι γερασμένο, από την περιοχή περνάει ο χείμαρρος των Μαριών, τα στραγγίσματα από την επεξεργασία των αποβλήτων θα φτάνουν ετησίως γύρω στους 2.000 tn (προϋπολογίζονται στους 1.710 tn/έτος). Ο υδροφόρος ορίζοντας θα μείνει ανεπηρέαστος; Η περιοχή γειτνιάζει τόσο με τις Μαριές όσο και με τα Λιμενάρια. Μια προβληματική λειτουργία της  μονάδας θα αφήσει  ανεπηρέαστη την υγεία των κατοίκων; Δεν θα υπάρξει αρνητική επίδραση στον τουρισμό της περιοχής;

Δ. Το Περιφερειακό Σχέδιο προβλέπει πως την περίοδο ολοκληρωμένης διαχείρισης των αποβλήτων το 53% των ΑΣΑ θα συλλέγονται στην πηγή με προδιαλογή και το υπόλοιπο 47% θα οδηγούνται προς μηχανική επεξεργασία στη ΜΕΑ. Τίποτε από αυτό το σχεδιασμό δεν προχωράει στην πράξη, πέρα από τα όποια  ευχολόγια.

Ε. Το τελευταίο ζήτημα, όχι σε σημασία, έχει να κάνει με το οικονομικό κόστος λειτουργίας της εγκατάστασης. Αυτό προβλέπεται στα 5.382.840 ευρώ για χρονική λειτουργία πέντε ετών. Το ίδιο κόστος προβλέπεται και για την επόμενη πενταετία. Το όποιο οικονομικό κόστος λειτουργίας, θα κληθούμε να το πληρώσουμε εμείς οι δημότες του Νησιού.

Για το τεράστιο αυτό θέμα η «Λαϊκή Συσπείρωση» προτείνει:

 • Διαχείριση και επεξεργασία των απορριμμάτων του Δήμου να γίνεται στο Νησί.
 • Διαμόρφωση εθνικού σχεδίου ασφαλούς διαχείρισης των αποβλήτων από Ενιαίο Κρατικό Φορέα, ο οποίος θα λειτουργήσει με γνώμονα την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος.
 • Ο σχεδιασμός να υλοποιηθεί από το κράτος και όχι από ιδιώτες και να χρηματοδοτηθεί από το κρατικό προϋπολογισμό.
 • Προτεραιότητες του σχεδιασμού θα είναι:
 • Η πρόληψη παραγωγής απορριμμάτων, προώθηση της ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή.
 • Επιλογή κατάλληλου μείγματος σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης και επεξεργασίας (σταθμοί μεταφόρτωσης, μηχανική ανακύκλωση, κομποστοποίηση).
 • Ασφαλής υγειονομική ταφή των υπολειμμάτων και πρωτογενών απορριμμάτων που δεν ανακυκλώνονται.
 • Απαγόρευση κατηγορηματικά της μεθόδου της καύσης
 • Χωροταξικά ορθολογική κατανομή των νέων μονάδων επεξεργασίας και τελικής διάθεσης των απορριμμάτων.
 • Διαχείριση των επικίνδυνων βιομηχανικών και των ιατρικών αποβλήτων ξεχωριστά από τα αστικά απορρίμματα.
 • Εκπόνηση και άμεση υλοποίηση ολοκληρωμένου εθνικού (κεντρικού) σχεδιασμού για τα επικίνδυνα απόβλητα.
 • Με χωροθέτηση και επιλογή μεθόδων για τις μονάδες επεξεργασίας και τελικής διάθεσής τους με κριτήριο την προστασία της υγείας, του περιβάλλοντος και του λαϊκού εισοδήματος και όχι τα συμφέροντα των μονοπωλιακών ομίλων.

 

Τέτοιες όμως επιλογές δεν χωράνε στα πλαίσια του σημερινού καπιταλιστικού κοινωνικού σχηματισμού  όπου κυριαρχεί η κερδοφορία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Θεωρούμε ότι η εποχή μας είναι όσο ποτέ άλλοτε ώριμη για έναν άλλο δρόμο ανάπτυξης και μια ανώτερη μορφή κοινωνικής οργάνωσης όπου αυτό που θα κυριαρχεί θα είναι η ικανοποίηση των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών.

Γι’ αυτό καλούμε τους εργαζόμενους του Νησιού, τους μικρούς αγρότες και μικροεπαγγελματίες, τις νέες και τους νέους, με ενιαίο κριτήριο να ενισχύσουν τη Λαϊκή Συσπείρωση που στηρίζει το ΚΚΕ, σε όλες τις κάλπες των τοπικών, περιφερειακών εκλογών και των ευρωεκλογών. Κριτήριο ψήφου να είναι και η διαχείριση των απορριμμάτων που θα φορτώσει καινούρια βάρη στις πλάτες μας.

 

Νέα σε εικόνες


Πρόσφατα άρθρα

Τοπική επικαιρότητα