728 x 90

Αποχή του Δήμου Θάσου από την Πιστοποίηση Διαχειριστικής Επάρκειας Οργανισμών για την Υλοποίηση Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα

Αποχή του Δήμου Θάσου από την Πιστοποίηση Διαχειριστικής Επάρκειας Οργανισμών για την Υλοποίηση Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα

Τα έργα δημοσίου χαρακτήρα καλύπτουν ανάγκες του κοινωνικού συνόλου και γενικότερα αποσκοπούν στην ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Στα έργα αυτά περιλαμβάνονται τα συγχρηματοδοτούμενα έργα της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, αλλά και γενικότερα τα έργα που λαμβάνουν δημόσια χρηματοδότηση από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

Η ανάπτυξη της σειράς προτύπων που αφορούν τη διαχειριστική επάρκεια προέκυψε από την ανάγκη βελτίωσης των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου των πράξεων που εκτελούνται στο πλαίσιο των αναπτυξιακών παρεμβάσεων. Με την εφαρμογή και τη διατήρηση ενός Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας επιδιώκεται η επίτευξη των στόχων των έργων με την αποδοτικότερη αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων.

Τι είναι;

Το ΕΛΟΤ 1429:2008 έχει εκπονηθεί από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και αποτελεί το εθνικό πρότυπο στο οποίο καθορίζονται οι γενικές απαιτήσεις του συστήματος διαχειριστικής επάρκειας που πρέπει να ικανοποιούν όσοι οργανισμοί επιθυμούν να αποδεικνύουν την ικανότητα τους για την υλοποίηση έργων δημοσίου χαρακτήρα με τρόπο αποτελεσματικό και σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης αλλά και τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.Το πρότυπο αφορά στην καθιέρωση ενός συστήματος αξιολόγησης της διαχειριστικής επάρκειας των οργανισμών και όχι σύστημα διαχείρισης έργων ή επαγγελματικής επάρκειας.

Σε ποιους απευθύνεται;

Το ΕΛΟΤ 1429:2008 σε συνδυασμό με το αντίστοιχο εξειδικευμένο πρότυπο μπορεί να εφαρμοσθεί από οργανισμούς που υλοποιούν έργα δημοσίου χαρακτήρα ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, το μέγεθος ή την κατηγορία των υλοποιούμενων έργων.

Πώς υλοποιείται;

Το σύστημα διαχειριστικής επάρκειας αναπτύσσεται ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

  • Προσδιορισμός των νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων για την υλοποίηση των έργων δημοσίου χαρακτήρα

  • Αξιολόγηση της συμμόρφωσης των υφιστάμενων διαδικασιών διαχείρισης και των αρχείων που τηρούνται με τις απαιτήσεις του προτύπου

  • Αναθεώρηση των υφιστάμενων διαδικασιών και αρχείων στις περιπτώσεις όπου υπάρχει απόκλιση από τις απαιτήσεις του προτύπου και εισαγωγή νέων διαδικασιών και αρχείων στις περιπτώσεις όπου υπάρχει πλήρης έλλειψη

  • Εκπαίδευση προσωπικού στις απαιτήσεις του συστήματος

  • Εφαρμογή του συστήματος

  • Ανασκόπηση και τροποποίηση συστήματος αν κρίνεται απαραίτητο

  • Διεξαγωγή εσωτερικού ελέγχου

Ποια είναι διαδικασία για την πιστοποίηση;

Αρμόδιοι για την πιστοποίηση των οργανισμών είναι οι διαπιστευμένοι φορείς από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ).Η διαδικασία της πιστοποίησης περιλαμβάνει αξιολόγηση της συμμόρφωσης του οργανισμού με τις νομικές απαιτήσεις που αφορούν στην υλοποίηση των έργων δημοσίου χαρακτήρα, αξιολόγηση του συστήματος σε σχέση με τις απαιτήσεις του προτύπου καθώς και αξιολόγηση της εφαρμογής του.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της αξιολόγησης ο Φορέας Πιστοποίησης εκδίδει Πιστοποιητικό για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας το οποίο έχει τριετή διάρκεια ενώ σε περίπτωση σημαντικών αποκλίσεων ορίζονται οι διορθωτικές ενέργειες που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν από τον οργανισμό πριν την έκδοση του Πιστοποιητικού. Οι μη σημαντικές αποκλίσεις θα πρέπει να διευθετηθούν μέχρι την επόμενη αξιολόγηση.

Ανάλογα με τον τρόπο συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του προτύπου κλιμακώνονται και τα επίπεδα επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας του κάθε οργανισμού ως ακολούθως:Το Πιστοποιητικό διατηρείται σε ισχύ εφόσον διενεργούνται προγραμματισμένες περιοδικές αξιολογήσεις από το Φορέα Πιστοποίησης τουλάχιστον σε ετήσια βάση προκειμένου να ελεγχθεί η διατήρηση της συμμόρφωσης με τις καθορισμένες απαιτήσεις.

Τι οφέλη έχει;

Η ΚΥΑ 43101/ΕΥΘΥ 2038 (ΦΕΚ 1914/Β/08.09.2009) ορίζει ως υποχρεωτική την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας σύμφωνα με το ΕΛΟΤ 1429:2008 για τους δικαιούχους πράξεων των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.Ωστόσο εκτός από τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας ένας οργανισμός επιλέγει να πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ  προκειμένου να τυποποιήσει τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και να αξιοποιήσει με τον αποδοτικότερο τρόπο τους διατιθέμενους εθνικούς και κοινοτικούς πόρους επιτυγχάνοντας την αύξηση της απορροφητικότητας αλλά και την επίτευξη των στόχων του έργου.

Πόσος χρόνος απαιτείται;

Ο τελικός χρόνος διαφοροποιείται για κάθε οργανισμό σε σχέση με το βαθμό συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, το επίπεδο οργάνωσης, το μέγεθος, το είδος των έργων δημοσίου χαρακτήρα που υλοποιεί, την πολυπλοκότητα των διεργασιών και τη συμμετοχή του προσωπικού. Ο χρόνος για την ανάπτυξη και πιστοποίηση του συστήματος συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 1 και 6 μηνών.

ΔΙΑΑΜΑΘ με πιστοποίηση διαχειριστικής επάρκειας – Αποχή του Δήμου Θάσου.

Και ενώ με αριθμό Εγγραφής Πιστοποιητικού 02215001 Πιστοποιητικό για το Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 της εταιρίας TUV AUSTRIA HELLAS, επιβεβαιώνεται η διαχειριστική επάρκεια της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ από την άλλη πλευρά καμία εγγραφή η αντίστοιχη πιστοποίηση από τον Δήμο Θάσου ο οποίος απαξιώνει την διαδικασία πιστοποίησης για το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 προκειμένου να τυποποιήσει τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και να αξιοποιήσει με τον αποδοτικότερο τρόπο τους διατιθέμενους εθνικούς και κοινοτικούς πόρους.

 

Νέα σε εικόνες


Πρόσφατα άρθρα

Τοπική επικαιρότητα