728 x 90

Ανοίγει καινούργια σελίδα το Φεστιβάλ Cosmopolis

Ανοίγει καινούργια σελίδα το Φεστιβάλ Cosmopolis

Η διάρκεια του πλέον μεγαλώνει – Ξεκινά στα τέλη Μαΐου και κλείνει για το 2020 στα τέλη Νοεμβρίου

‘’Θεωρώ ότι η σημερινή ημέρα είναι πολύ σημαντική, καθώς με την παρουσίαση του φετινού προγράμματος, ανοίγει μια καινούργια σελίδα, για έναν από τους κορυφαίους πολιτιστικούς θεσμούς στο Δήμο Καβάλας’’.
Τα παραπάνω υπογράμμισε ο δήμαρχος Καβάλας, Θόδωρος Μουριάδης, στο πλαίσιο συνέ-ντευξης Τύπου που δόθηκε την Πέμπτη (5/3) για το φετινό Φεστιβάλ Cosmopolis, το οποίο, όπως τόνισε ο κ. Μουριάδης αποτελούσε για τον ίδιο και τη δημοτική του ομάδα, ένα μεγά-λο στοίχημα.
‘’Βασική μας επιδίωξή ήταν και παραμένει, να συμπεριληφθεί πλέον επάξια στον χάρτη των παγκοσμίως φημισμένων Φεστιβάλ και να συμβάλλει τα μέγιστα στην προσπάθεια ποιοτικής προβολής της πόλης μας στο εξωτερικό. Το Cosmopolis, θα μας δώσει την ευκαιρία να βγού-με από τα σύνορα της περιφερειακής μας ενότητας και να κερδίσουμε τη μάχη της εξωστρέ-φειας.Νομίζω ότι η Καβάλα έχει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου. Είναι η πόλη που συνδέει τον Βορρά με τον Νότο και την κουλτούρα της Ανατολής με τη Δύση. Είναι ένα σταυροδρόμι πολιτισμών, ένας σύνδεσμος πολιτιστικών επιρροών που οφείλουμε να αξιοποιήσουμε’’, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μουριάδης.
‘’Από την χερσόνησο της Παναγίας, και την πόλη μας, την Καβάλα, πρέπει να αναδειχθεί ένα στίγμα πολιτισμού, που θα ταξιδέψει σε όλες τις Ηπείρους. Η Παναγία και η Καβάλα μπορεί και πρέπει να αποτελέσουν το σημείο εκκίνησης για ένα πολιτιστικό ταξίδι προς όλες τις κα-τευθύνσεις. Έχει στα χέρια της τον ιδανικό θεσμό του COSMOPOLIS. Έχει την ιστορία της, τα θέατρα της, τα όμορφα στενά της παλιάς πόλης, έχει τα καπνομάγαζα με το ιδιαίτερο αρχι-τεκτονικό ενδιαφέρον, έχει το λιμάνι, το αεροδρόμιο και την οδική σύνδεση της Εγνατίας Οδού, που δίνουν άμεση πρόσβαση στον τόπο μας. Πρέπει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά να τα αξιοποιήσουμε και να δώσουμε μια νέα πνοή στην πόλη. Το COSMOPOLIS, όπως υπαινίσ-σεται και ο ορισμός του, πρέπει να κάνει την Καβάλα, “Πόλη” γνωστή σε όλο τον κόσμο. Η δική μας θέση είναι ξεκάθαρη. Στηρίζουμε και θα συνεχίζουμε να στηρίζουμε το Cosmopolis στη νέα του πορεία’’, επισήμανε ακόμη ο δήμαρχος Καβάλας, ο οποίος ευχαρίστησε τον καλλιτεχνικό διευθυντή του φεστιβάλ Cosmopolis, Άλκη Ζοπόγλου, για την προσπάθεια βελ-τίωσης όλων των χαρακτηριστικών του θεσμού, η οποία κράτησε αρκετούς μήνες.
‘’Μια γιορτή της πολυπολιτισμικότητας, της γνωριμίας και του αλληλοσεβασμού! Ένα πολυ-διάστατο φεστιβάλ που συγκεντρώνει περισσότερους από 30.000 επισκέπτες, όλων των ηλι-κιών και αποτελεί πολιτιστικό σημείο αναφοράς για την ευρύτερη περιοχή. Η πολυμορφία αυτή βοηθάει στη βαθειά κατανόηση των πολιτισμών των φιλοξενούμενων χωρών και προά-γει τη διεύρυνση του πνεύματος των πολιτών, καθιστώντας την Καβάλα σημαντική κοιτίδα πολιτισμού. To περασμένο καλοκαίρι το Cosmopolis συμπλήρωσε την 12η χρονιά. Ξεκίνησε το 2000 για πρώτη φορά, έγινε ξανά το 2002 και μέχρι το 2008 συνέχισε κανονικά. Το 2016 έγινε το Cosmopolis Reunion μετά από μερικά χρόνια διακοπής και συνεχίζεται κανονικά μέχρι σή-μερα. Η ‘’Δημωφέλεια’’ χρηματοδοτεί και οργανώνει το Φεστιβαλ όπως πάντα. Ένα φεστιβάλ που εξελίσσεται, αλλάζει, μεταμορφώνεται με μια πιο σύγχρονη και πιο διαδραστική προ-σέγγιση’’, ανέφερε από τη μεριά του ο πρόεδρος της ‘’ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ’’, Παναγιώτης Αγγελί-δης.
‘’Ξεκινήσαμε μια πολύ σοβαρή προσπάθεια στο θέμα των χορηγιών και της συμμετοχής όλης της πόλης σε κάτι που αφορά όλους μας. Στόχος μας είναι το Φεστιβάλ από την επόμενη χρο-νιά να αυτοχρηματοδοτείται και να καλύπτει ένα μεγάλο μέρος των εξόδων του περιορίζο-ντας όσο μπορεί περισσότερο την χρηματοδότηση από τα χρήματα των δημοτών, από τα χρήματα όλων μας. Η εμπλοκή των επιχειρηματιών της πόλης και όχι μόνο, είτε με τη μορφή χορηγιών είτε με τη μορφή εκμετάλλευσης εμπορικών δραστηριοτήτων, θα αλλάξει τη λογι-κή του έχουμε άφθονα χρήματα, ξοδεύουμε (το εύκολο), αλλά οργανώνουμε κάτι με τη συμ-μετοχή πολλών και με την έννοια του εθελοντισμού και της χαράς της συμμετοχής σε αυτή τη γιορτή αλλά και με την έννοια της επαγγελματικής δραστηριοποίησης ανθρώπων της αγοράς της πόλης μας. Οφείλω και έχω την υποχρέωση να ευχαριστήσω όλα τα στελέχη και εργαζό-μενους της ‘’Δημωφέλεια’’ που όλα αυτά τα χρόνια καταθέτουν και την ψυχή τους πέρα και έξω από ωράρια για την υλοποίηση και άψογη διοργάνωση του Φεστιβάλ’’, τόνισε ακόμη ο κ. Αγγελίδης.
Από τη μεριά του ο Άλκης Ζοπόγλου, παρουσίασε αναλυτικά το …μενού του φετινού Φεστι-βάλ COSMOPOLIS. ‘’Το Cosmopolis χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης και αγάπης από όλους μας. Είναι κάτι που το εισπράτουμε καθημερινά από όλους. Του αξίζει λοιπόν μια ιδιαίτερη μετα-χείρηση που θα το αναδείξει ακόμη περισσότερο τόσο πανελλαδικά όσο και παγκόσμια. Την πολιτική απόφαση γι αυτήν την μεταχείριση την πήρε ο κ. δήμαρχος και την υλοποίησή της έχω αναλάβει εγώ, με απόλυτη συναίσθηση της ευθύνης μου και πάντοτε προσπαθώντας να αξιοποιήσω την πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας μου στην αγορά των φεστιβάλ αυτού του τύ-που παγκοσμίως. Είναι σημαντικό να κατορθώσει το φεστιβάλ να μπει σε ένα γρανάζι κίνη-σης που θα το κρατήσει ζωντανό και επίκαιρο τις επόμενες δεκαετίες’’, επισήμανε χαρακτη-ριστικά.
Η δομή του COSMOPOLIS
Δομή του φεστιβάλ Cosmopolis για το 2020: Η διάρκεια του πλέον μεγαλώνει. Ξεκινά στα τέ-λη Μαΐου και κλείνει για το 2020 στα τέλη Νοεμβρίου. Χωρίζεται σε 3 περιόδους οι οποίες είναι: Cosmopolis@home – CosmoWorld – CosmoClassical. Συνολικά θα συμμετάσχουν 163 καλλιτέχνες, θα δοθούν 47 συναυλίες, ενώ τα παράλληλα events θα φτάσουν τα 20. Επίσης θα αναδειχθούν πάνω από 20 νέοι χώροι – σημεία της πόλης.

Νέα σε εικόνες


Πρόσφατα άρθρα

Τοπική επικαιρότητα