728 x 90

Αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος για την ανάπλαση του κέντρου της Ελευθερούπολης

Αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος για την ανάπλαση του κέντρου της Ελευθερούπολης

Ο προϋπολογισμός του έργου θα  ανέλθει  στο  ποσό  των 600.000 ευρώ

 

Στην ανάπλαση των πεζοδρομίων στο κέντρο της Ελευθερούπολης θα προχωρήσει ο Δήμος Παγγαίου. Την Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020 σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που πραγματοποιήθηκε κεκλεισμέων των θυρών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 55/11.03.2020 τ. Α΄) ‘’Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID -19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του), τα μέλη της ενέκριναν το πρακτικό που αφορούσε την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

Σύμφωνα με την μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παγγαίου προβλέπεται να γίνουν εργασίες για  την  ανάπλαση  πεζοδρομίων στην  περιοχή  του  κέντρου  της Ελευθερούπολης μετά συνοδών υποδομών.

Πιο συγκριμένα η περιοχή παρέμβασης είναι η οδός Φρίξου Παπαχρηστίδη, από το ύψος της πιάτσας Ταξί έως το ύψος της Εθνικής Τράπεζας, η περιοχή που σήμερα λαμβάνει χώρα η Λαϊκή Αγορά της Πόλης από το ύψος της οδού Ιουστινιανού έως το ύψος της πίσω όψης της Εθνικής Τράπεζας και ως την οδό Εγνατίας, χωρίς αυτήν και επίσης οι δύο οδοί που συνδέουν την Οδό Φρίξου Παπαχρηστίδη με τον χώρο της Λαϊκής Αγοράς, δηλαδή η οδός Ιουστινιανού και η πάροδος της οδού Φρίξου Παπαχρηστίδη, στο ύψος του παλιού μεγάρου του ΟΤΕ, πριν την Εθνική Τράπεζα.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την μελέτη, προβλέπονται οι κάτωθι παρεμβάσεις ανά σημείο:

  • Στην περιοχή παρέμβασης  που  αφορά  στην  οδό  Φρίξου  Παπαχρηστίδη  (ως  οριοθετείται ανωτέρω) προβλέπεται  να  γίνουν  αντικαταστάσεις  σωμάτων  και  επιστρώσεων  των πεζοδρομίων  (καθαίρεση  των  παλαιών  και  κατασκευή  νέων)  στις  αυτές  θέσεις  και  στα υφιστάμενα  συνολικά  πλάτη  μετά  φυτεύσεων  με  μικρά  καλλωπιστικά  δένδρα.  Για  την ακρίβεια θα κατασκευαστούν εκ νέου τα πεζοδρόμια με τις επιστρώσεις τους (με κομμένη πλάκα σχιστόλιθου και την απαραίτητη ζώνη όδευσης τυφλών με έγχρωμη τσιμεντόπλακα) με ισομερισμό του αθροίσματος του παλαιού τους πλάτους στις δύο πλευρές της οδού Φρ. Παπαχρηστίδη,  ώστε  να  διατηρηθεί  αναλλοίωτο  το  πλάτος  και  τα  γεωμετρικά χαρακτηριστικά τις οδού, στην οποία επίσης προβλέπεται να φρεζαριστεί ο υφιστάμενος ασφαλτοτάπητας,  που  είναι  φθαρμένος,  σε  βάθος  4-6εκ. ώστε  να  επισκευαστεί  με διάστρωση νέου.

Στην δε πιάτσα των ταξί διαμορφώνεται και επιπλέον νησίδα πεζοδρομίου, στην οποία θα γίνουν και φυτεύσεις (καθώς υπάρχει περιθώριο λόγω τοπικής διαπλάτυνσης εκεί του οδοστρώματος) για την καλύτερη  οριοθέτηση της εν λόγω  πιάτσας και γίνεται επίστρωση  μικρής  επιφάνειας  με  πέτρινους  κύβους  πρέσας  έως  την  άκρη  του οριοθετούμενου υφιστάμενου πλάτους της Φρ. Παπαχρηστίδη.

Τονίζεται ότι από τις ανωτέρω παρεμβάσεις δεν θα επηρεαστούν τα γεωμετρικά και τεχνικά χαρακτηριστικά (μήκος & πλάτος) του δρόμου, καθώς δεν θα πραγματοποιηθούν εργασίες εκσυγχρονισμού, επέκτασης, βελτίωσης ή τροποποίησης της οδού.

Στα πλαίσια, επίσης,  της παρέμβασης επί των πεζοδρομίων στο αναφερόμενο τμήμα της Φρ. Παπαχρηστίδη, θα γίνει και παρέμβαση από την ∆ΕΗ (με δικό της συνεργείο) για την υπογειοποίηση του υφιστάμενου δικτύου ηλεκτροδότησης στο εν λόγω τμήμα και εντός των πεζοδρομίων.

Τέλος  προβλέπονται  να  αντικατασταθούν  στις  αυτές  θέσεις  οι  φθαρμένοι  φωτοϊστοί  της περιοχής  με  νέους  της  αυτής  μορφής  (για  την  επίτευξη γενικότερης  ομοιομορφίας)  και αντικατάσταση  των  κεφαλών  των  φωτιστικών  σωμάτων  των  ιστών  με  νέες  τύπου  LED, όμοιες με τις υφιστάμενες επί της Φρ. Παπαχρηστίδη.

Η Παρέμβαση για την στοχευμένη και εντοπισμένη κατά περίπτωση αντικατάσταση ιστών ή/και κεφαλών φωτιστικών σωμάτων θα επεκταθεί και στην ευρύτερη γειτονική περιοχή μέχρι  και  την  πλατεία  του  Αγίου  Νικολάου,  ώστε  να  επιτευχθεί  αισθητικά  γενικότερη ομοιομορφία  στο  δίκτυο  δημοτικού  φωτισμού  της  περιοχής  της  ανάπλασης  και  της λειτουργικής επέκτασης μέχρι την περιοχή του Αγ. Νικολάου.

  • Στην Περιοχή όπου λαμβάνει χώρα η Λαϊκή Αγοράς τη Πόλης (ως οριοθετείται ανωτέρω), θα γίνει φρεζάρισμα της υφιστάμενης ασφαλτικής στρώσης, θα δημιουργηθεί ένας μικρός χώρος πρασίνου (γρασίδι)  οριοθετημένος  με  κράσπεδα, και  στην  ευρύτερη  περιοχή παρέμβασης θα διαστρωθεί συμβατικό  χυτό βοτσαλωτό δάπεδο, που θα αποτελέσει την επιφάνεια του νέου διαμορφωμένου χώρου αναψυχής – πλατείας.

Επί αυτής της επιφάνειας και ανά 10 μέτρα περίπου θα δημιουργηθούν έγχρωμες καμπύλες ζώνες πλάτους περίπου 30 εκ. με εποξειδική ή άλλη κατάλληλη βαφή χρώματος μπλέ και κυματιστού σχεδίου, ώστε ο χώρος να προσομοιώνει μακροσκοπικά την κίνηση και την ροή του νερού, το οποίο θεωρείται ότι συνδέεται ιστορικά με τον χαρακτήρα και την “ψυχή” της Πόλης.

Ο διαμορφούμενος χώρος, θα οριοθετείται με χαμηλό τοίχο σκυροδέματος επιχρισμένο και επενδεδυμένο  με  ψηφίδες,  αρχιτεκτονικά  και  εικονολογικά  επηρεασμένος  από  ανάλογες συνθέσεις του πάρκου Guell στην Βαρκελώνη, ώστε  να προσδίδεται ένας ιδιαίτερος και μοναδικός χαρακτήρας στον νέο διαμορφούμενο χώρο.

  • Στην οδό Ιουστινιανού (από την Φρ. Παπαχρηστίδη έως την περιοχή της Λαϊκής Αγοράς), προβλέπονται να  γίνουν  αποξηλώσεις  των  υφιστάμενων  επιστρώσεων  των  πεζοδρομίων εκατέρωθεν των πλευρών της οδού και εκ νέου επίστρωση με κομμένες πλάκες σχιστόλιθου και  την  απαραίτητη  δημιουργία  όδευσης  τυφλών  με  έγχρωμη  τσιμεντόπλακα.  Επίσης προβλέπεται να γίνει επισκευή του φθαρμένου ασφαλτοτάπητα της οδού με φρεζάρισμα του παλιού και διάστρωση νέου, χωρίς αλλαγή των τεχνικών και γεωμετρικών χαρακτηριστικών της οδού (όπως δηλαδή και στην Φρ. Παπαχρηστίδη)
  • Στην πάροδο της Φρ. Παπαχρηστίδη (στο ύψος του παλιού μεγάρου του ΟΤΕ, από την Φρ. Παπαχρηστίδη έως την  περιοχή  της  Λαϊκής    Αγοράς),  προβλέπονται  ομοίως  να  γίνουν αποξηλώσεις των υφιστάμενων επιστρώσεων των πεζοδρομίων εκατέρωθεν των πλευρών της  οδού  και  εκ  νέου  επίστρωση  με  κομμένες  πλάκες  σχιστόλιθου  και  την  απαραίτητη δημιουργία  όδευσης  τυφλών  με  έγχρωμη  τσιμεντόπλακα.

Επίσης  προβλέπεται  να  γίνει επισκευή  του  φθαρμένου  ασφαλτοτάπητα  της  οδού  με  φρεζάρισμα  του  παλιού  και διάστρωση νέου, χωρίς αλλαγή των τεχνικών και γεωμετρικών χαρακτηριστικών της οδού (όπως δηλαδή και στην Φρ. Παπαχρηστίδη)

Aπό τις ανωτέρω περιγραφόμενες προτεινόμενες επεμβάσεις εξαιρούνται τα τμήματα των πεζοδρομίων επί της οδού Φρ. Παπαχρηστίδη και επί της Ιουστινιανού, που αποτελούν τα όρια του «ιστορικού τόπου» της Ελευθερούπολης.

Η  συνολική  προϋπολογιζόμενη  δαπάνη  για  την  εκτέλεση  του  έργου  θα  ανέλθει  στο  ποσό  των 600.000 ευρώ, ενώ να σημειωθεί ότι η έκπτωση που έδωσε ο προσωρινός ανάδοχος είναι 44,51%.

Επίσης η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε την  2η παράταση του έργου που αφορά την αποκατάσταση δημοτικών υποδομών τμήματος παραλιακού μετώπου Ν. Ηρακλείτσας, έργο το οποίο είναι σε εξέλιξη. Δόθηκε παράταση 60 ημερών, δηλαδή χρόνος ολοκλήρωσης του έργου είναι 2 Αυγούστου 2020.

Τέλος ενέκρινε την μελέτη, τα τεύχη δημοπράτησης  και τους όρους διακήρυξης του έργου:  “Παρεμβάσεις σε Κ.Χ και δημοτικές υποδομές του Δήμου Παγγαίου” προϋπολογισμού 334.000,00 € με ΦΠΑ.

Νέα σε εικόνες


Πρόσφατα άρθρα

Τοπική επικαιρότητα